Sint Eustatius – Cultuurvlakte

1

Het grote, betrekkelijk vlakke terrein tussen de heuvels in het noorden en de noordwestelijke helling van The Quill in het zuiden wordt de Cultuurvlakte genoemd. De grond van dit ongeveer 6 km² grote gebied bestaat uit een betrekkelijk vruchtbare zanderige leembodem van vulkanische oorsprong. Door de eeuwen heen heeft men diverse pogingen gedaan om op dit vruchtbare stuk grond gewassen te verbouwen. Suikerriet, tabak, katoen en sisal zijn enkele van de producten die men hier met wisselend succes heeft verbouwd. Momenteel wordt een deel van deze licht glooiende vlakte ingenomen door het President Roosevelt-vliegveld en diverse buitenwijken van Oranjestad. De rest ligt er enigszins verdord en verlaten bij met hier en daar wat doornig struikgewas en enkele verdwaalde koeien.