Curaçao – Fort Waakzaamheid

0

Dit kleine fort ligt aan de ringweg rond het Schottegat ten westen van de Sint Annabaai. Het is aan het begin van de 19de eeuw gebouwd. De directe aanleiding voor de bouw was de Franse inval in het jaar 1800. Zij kwamen bij Boka San Michiel aan land en verscholen zich  ervolgens in Otrobanda van waaruit zij Fort Amsterdam onder vuur namen. Gedurende deze strijd ging meer dan de helft van de  woningen in Otrobanda verloren. Om herhalingen te voorkomen werden diverse versterkingen rondom Willemstad gebouwd om de toegangswegen naar de stad beter te kunnen beschermen. Van deze forten is alleen Fort Waakzaamheid nog over. Het fort heeft tot 1816 dienstgedaan, maar raakte daarna in de vergetelheid totdat de Amerikanen het tijdens de Tweede Wereldoorlog tijdelijk in gebruiknamen als observatiepost. Daarna bood het jarenlang onderdak aan een restaurant. Inmiddels is het fort weer in verval geraakt. Vanaf de restanten van het fort hebt u een goed uitzicht op Mundo Nobo en Otrobanda.

Fort waakzaamheid, Seru Domi z/n, Willemstad.