Curaçao – Fort Amsterdam

0

Direct nadat de West-Indische Compagnie in 1634 Curaçao op de Spanjaarden had veroverd werden er plannen gemaakt voor de bouw van een fort aan de ingang van de Sint Annabaai. In maart 1635 begon men met de bouw van het vestingwerk. De geel gepleisterde, schuin oplopende fortmuren zijn opgetrokken uit koraalsteen met kalkspecie en zijn halverwege ongeveer 3 m dik. In 1641 kwam het fort gereed. Het is vernoemd naar de Kamer Amsterdam van de West-Indische Compagnie die belast was met het bestuur van Curaçao. Een groot deel van het oorspronkelijke vestingwerk wordt tegenwoordig door bebouwing in en buiten het fort aan het oog onttrokken. Boven de toegangspoort van het fort werd eind 17de en begin 18de eeuw het gouverneurspaleis gebouwd. Ronduit opvallend is dat alle daken en dakkapellen van het gouverneurspaleis gedekt zijn met grijze in plaats van rode pannen. Fort Amsterdam bezit vier bastions. Bastion De Klock wordt momenteel gebruikt als ontvangstgelegenheid van de Gouverneur. Op de buitenmuur zijn diverse gedenkstenen te bewonderen. De grootste gedenksteen, met de beeltenis van Prins Willem van Oranje, herinnert aan het feit dat Curaçao in 1933 driehonderd jaar bij Nederland hoorde.  De Fortkerk dateert in haar huidige vorm van 1769. Van de oorspronkelijke inrichting van de kerk zijn alleen de mahoniehouten preekstoel en de overluifelde gouverneursbank overgebleven.  Vanuit de Fortkerk hebt u goed zicht op het Fortplein. Aan dit plein liggen links en rechts de kantoren van het gouvernement. Vooral de achterzijde van het gouverneurspaleis is het bekijken waard.

Fort Amsterdam, Gouvernementsplein, Willemstad.