Op deze kleurrijke openluchtmarkt bieden Venezolaanse kooplieden hun waar te koop aan. Zij wonen op de kleine houten bootjes die hier strak in het gelid langs de kade liggen. Op de kade ervoor staan houten schragen opgesteld waarop de verse groente, fruit en vis ligt uitgestald. Om de waren tegen[…]

Curaçao – Drijvende markt

Dit vrijstaande pand uit 1742 bestaat uit een middengedeelte van tweeënhalve bouwlaag met daarop twee naast elkaar gelegen zadeldaken. Het bezit aan drie zijden galerijen van twee verdiepingen hoog, met lessenaarsdaken. De galerijen zijn op de eerste verdieping gesloten en op de begane grond open. De zadeldaken liggen ingesloten tussen[…]

Curaçao – Huize Sebastopol

Dit fraaie pand uit 1865 is gebouwd in opdracht van A.M. de Rouville. Hij was van 1866 tot 1870 gouverneur van Curaçao. Het in classicistische stijl gebouwde pand bestaat uit twee bouwlagen met daarboven twee naast elkaar gelegen schilddaken die parallel aan de Belvédèrestraat lopen. De eerste verdieping van de[…]

Curaçao – Huize Belvédère

Dit fort dateert van 1828 en is hier gebouwd om, samen met het aan de overkant gelegen Waterfort, de ingang van de haven tegen indringers te beschermen. Naast kanonvuur werd dit ook bereikt door een ijzeren ketting tussen de beide forten te spannen. Het fort is opgezet als een langgerekte[…]

Curaçao – Riffort

Dit fraaie pand dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw. In het begin van de 19de eeuw is het uitgebreid met een indrukwekkende uitbouw aan de kant van het voormalige Rifwater. Dit binnenwater is in de jaren vijftig gedempt. Het oudste gedeelte van het pand bestaat uit een[…]

Curaçao – Huize Stroomzicht

Dit vrijstaande pand is gebouwd rond 1750. Oorspronkelijk lag de entree aan de andere kant, maar tijdens een verbouwing aan het eind van de 18de eeuw is deze naar de huidige kant verplaatst. Zowel het pand als het plein waaraan het ligt, danken hun naam aan een korenmolen die hier[…]

Curaçao – Huize Molenplein

De oude van 1821 daterende consistoriekamer van de Fortkerk biedt nu onderdak aan het Fortkerk Museum. In dit kleine museum wordt aandacht geschonken aan de geschiedenis van het protestantisme op Curaçao van 1635 tot heden. In diverse vitrines worden tal van historische zaken zoals oude literatuur, archiefkopieën, gezangboeken, bijbels, doopjurken,[…]

Curaçao – Fortkerk Museum

Dit is de enige drijvende draaibrug ter wereld die nog dagelijks wordt gebruikt. De oorspronkelijke pontonbrug is in 1888 in gebruik genomen. De toenmalige, ruim 6 m brede brug bestond uit een circa 46 m vast deel op stenen pijlers en twee draaibare delen op pontons. Al naar gelang de[…]

Curaçao – Koningin Emmabrug

Dit plein is vernoemd naar de op Curaçao geboren Venezolaanse vrijheidsstrijder Mañuel Carel Piar. Lange tijd was Piar’s bijdrage aan de bevrijding van Venezuela omstreden, maar inmiddels worden zijn verdiensten algemeen erkend. Op 5 juli 1963 werd op dit plein een standbeeld van Piar in uniform onthuld. Het was een[…]

Curaçao – Plaza Piar

Het Waterfort is tussen 1826 en 1830 gebouwd. Samen met het gelijktijdig aan de overkant van de baai gebouwde Riffort moest het de monding van de haven tegen vijandelijke invallen beschermen. Het bolwerk bestond oorspronkelijk uit een 400 m lange en 2,5 m dikke verdedigingswal. Deze wal herbergde op de begane grond een doorgaande reeks van 69 kanonkelders met tongewelven, de zogenaamde kazematten. Bovenop de[…]

Curaçao – Waterfort